Christen Christensen
(1764-1832)
Dorthe Olesdatter
(1780-1840)
Anders Laursen
(Omkr 1779-)
Død
(1788-)
Christen Christensen Stokkendal
(1801-1881)
Ane Andersdatter
(1813-1870)
Christen Christensen
(1846-1924)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Død

Christen Christensen

  • Født: 1-1-1846, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark, (Stokkendal)
  • Dåb: 4-1-1846, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark, (Stokkendal) 1
  • Død: 13-10-1924, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark, (Stokkendal) i en alder af 78 år

  Notater:

Poul Emil Bendtsen:
Lemvig Avis fredag den 14 august 1885. Artikel vedr. en mislykket studehandel.

"En rar handel"
I fjor efterår solgte jeg til Laust Agergaard i Nr. Nissum et par stude, som blev leveret i Holstebro den 7 september, dagen før markedsdagen. Køberen modtog studene uden at gøre nogen som helst udsættelse på eller indvending mod dem, og ytrede kun, at han kunne ske tjeneste i at beholde købesummen, indtil markedet var forbi, og hertil gav jeg mit samtykke. Dagen efter udtalte Laust Agergaard til mig, at den ene stud havde en knude på ydersiden af kæben, og at han ikke troede, at den var rigtig frisk, hvorfor han ville have den synet, men for øvrigt gjorde han ingen bemærkning, og lige så lidt havde han noget som helst at indvende mod studene, da jeg ved senere lejlighed talte med ham. Omtrent 3 uger efter leveringen kom en dreng imidlertid trækkende med studene til mit hjem og bragte den besked, at her var studene, som Laust Agergaard ikke ville have, da den ene var syg. Jeg erklærede mig selvfølgelig uvillig til at tage mod studene, så meget mere som budet på min forespørgsel udtalte, at han ingen dyrlægeattest medbragte, men da en gårdmand her i sognet, som tilfældig var til stede, indtrængende rådede mig til, uanset min åbenbare ret, i alle tilfælde at undgå proces, var jeg godmodig nok til alligevel at modtage studene.
Jeg skulle ikke have frembragt denne sag for offentligheden - thi Laust Agergaards egen bevidsthed om den behandling han har ladet mig blive til del, må sikkert være ham ubehagelig nok -, men forskellige rygter, som er komne mig for øre, og som går ud på, at jeg skal have gjort forsøg på at narre Laust Agergaard, foranlediger mig til gennem nærværende blad at henlede opmærksomheden på dette træk af hans handelsvirksomhed.
Om også den ene stud havde en lille knob på den ene kæbe, må det blive hans egen sag, da en sådan fejl ubetinget hører til de synlige, men den havde i al fald aldeles ingen indflydelse på studens helbredstilstand, hvilket også fremgår af den omstændighed, at Laust Agergaard ingensinde har erhvervet endmindre forevist mig nogen dyrlægeattest for det modsatte og egentlig var han ubetinget aldeles uberettiget til efter 3 ugers forløb at tilbagesende eller fordre af mig, at jeg skulle tage studene tilbage.
Om grunden til Laust Agergaards udfærd er, at studene på salgs tiden eller senere har vist sig at være temmelig dyre, er jo aldeles ligegyldigt, navnlig overfor spørgsmålet om, hvem af os det er som er bleven dårligt behandlet; Afgørelsen heraf overlader jeg roligt til dette blads læsere, og råder sluttelig enhver, der måtte have kreaturer eller andet at afhænde, at være forsigtigere med at give kredit, end jeg har været det.
Stokkendal i Humlum, den 2 juli 1885. Chr. Christensen.

Den Laust Agergaard der henvises til er sandsynligvis:
Laurits Olesen og hustru Maren i Agergaard i Nr. Nissum. De fik en søn den 22 feb. 1870, Niels Lauritsen Agergaard, som blev gift med Ane Bæk Jensen født 25 marts 1878 i Møldambjerg, Lomborg sogn. Denne Ane Bæk Jensen var datter af Christen Hulgaard Jensen født 14 august 1843 i Makholmhus, Resen sogn.
Se Slægten fra Bækgården i Resen sogn udgivet 1987 af Nordisk Slægtsforskning, siderne 55 og 71.

Der findes en Niels Stokkendal i Nr. Makholm år 1920.

Der findes en Jens Lægaard i Harrestrup, Felding, jf. gældsbrev til spare- og lånekassen for Resen Humlum dateret 15 dec. 1919. Han er gift med en datter fra Stokkendal og er svoger til kautionisterne. Han blev gift med Kirsten Nørskov Jensen #2282, gift 21 nov. 1873 i Humlum, født 18 Jul 1846 i Hvidbjerg, Barslev Mølle, (datter af Jens Christian Poulsen #5862 og Christiane Cecilie Madsdatter #5863) død 27 jan. 1923 i Humlum, Stokkendal. Kirsten: Undersøge forældre til Kirsten Nørskov. Se Mellem Limfjord og Alhede side 29 og deromkring.

  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling: 17, Stokkendahl, 1850, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 2

• Folketælling: Stokkendahl, 1855, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 3

• Folketælling: Stokkendahl, 1860, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 4

• Konfirmation: i Humlum kirke, 17-4-1860, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 5

• Folketælling: Stokkendahl, 1870, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 6

• Folketælling: 2, Stokkendahl, 1880, Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark. 7


Christen blev gift med Kirsten Nørskov Jensen, datter af Jens Christian Poulsen og Christiane Cecilie Madsdatter, den 21-11-1873 i Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark, (Kirke).8 (Kirsten Nørskov Jensen blev født den 18-7-1846 i Hvidbjerg, Refs, Thisted, Danmark.)


Kilder


1 (Arkivalieronline (C490/B/024)), K01-06-A.
Humlum sogn - fødte drenge - 1846 - side 3
Nr. 1
Født: 1. januar 1846
Navn: Christen Christensen
Døbt: 4. januar hjemmedøbt, daaben publiceret d. 15. feb. i kirken
Forældre: Gaardmand Christen Christensen og Ane Andersdatter i Stokkendahl
Faddere: Ane Christensdatter Zacarias Rasmusens kone af Ørts og Christine Albretsdatter Jens Johan Rasmussens kone, Gaardmand propritær Peder Ibsen til Breinholt, Kjøbmand Peder Tang af Struer, ungkarl Albrecht Andersen Pallisgaard

Fik 1905 30 september Navnebevis af By og Herredsfogeden i Lemvig paa Navnet Christen Christensen Dahl
.

2 (www.ddd.dda.dk), løbenr. 77.
Ringkøbing, Skodborg, Humlum, Humlum, Stokkendahl, en gård, 17, FT-1850, b6600
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 49 Gift Gårdmand Humlum sogn, Ringkøbing amt
Ane Andersdatter 37 Gift Hans kone Humlum sogn, Ringkøbing amt
Dorthe Christensdatter 23 Ugift Deres datter Humlum sogn, Ringkøbing amt
Rasmus Christensen 19 Ugift Deres søn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Christen Christensen 5 Ugift Deres søn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Jens Christensen 3 Ugift Deres søn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Anders Christensen 1 Ugift Deres søn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Marian Andersdatter 39 Ugift Almisselem Humlum sogn, Ringkøbing amt
.

3 (www.ddd.dda.dk), Løbenr. 163.
Ringkøbing, Skodborg, Humlum, Humlum, Stokkendahl, en gaard, 22, FT-1855, C9385
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 54 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Anne Andersdatter 42 Gift Hans kone Her i sognet
Rasmus Christensen 24 Ugift Deres børn Her i sognet
Anne Marie Christensen 23 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Christensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Christensen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Anders Christensen 6 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Johan Lund Christensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet
Anthon Christensen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Maren Christensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Birgitte Poulsen 40 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Mariane Christensen 44 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
.

4 (www.ddd.dda.dk), løbenr. 86.
Ringkøbing, Skodborg, Humlum, Humlum, , 15, FT-1860, C9197
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 59 Gift Gaardmand, huusfader H. i. s.
Anne Andersdatter 47 Gift Hans kone H. i. s.
Rasmus Christensen 29 Ugift Deres børn H. i. s.
Christen Christensen 14 Ugift Deres børn H. i. s.
Jens Christensen 12 Ugift Deres børn H. i. s.
Anders Christensen 11 Ugift Deres børn H. i. s.
Karen Christensen 10 Ugift Deres børn H. i. s.
Jens Johan Lund Christensen 8 Ugift Deres børn H. i. s.
Anthon Christensen 7 Ugift Deres børn H. i. s.
Niels Christensen 5 Ugift Deres børn H. i. s.
Jens Lund Christensen 3 Ugift Deres børn H. i. s.
Maren Madsen 24 Ugift Tjenestepige Asp
.

5 (Arkivalieronline (C490/B/025)), K03-01-A.
Humlum sogn - konfirmerede drenge - 1860 - side 75.
Confirmationshandlingen udførtes i Humlum Kirke Palmesøndag d. 17. April (1860)
Nr. 3
Navn: Christen Christensen af Stokkendahl
Forældre: Gaardmand Christen Christensen og hustru Anne Andersdatter
Oplysning vedr. dåb: Stokkendahl i Humlum sogn, f. 1. jan 1846, hjemmedøbt 4. s.m. Daaben publ. 15. Februar
Karakter: Meget god baade for kundskab og opførsel
Vacc.: d. 10. juli 1854 af ___læge Wiberg
.

6 FT 1870 - Ringkøbing amt, løbenr. 292.
Ringkøbing, Skodborg, Humlum, Østre distrikt, Stokkendahlgaard, 1, FT-1870, C9198
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 68 Gift Huusfader Jordbruger og gaardeier Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Ane Andersen 56 Gift Huusmoder Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Christen Christensen 24 Ugift Søn Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Anders Christensen 20 Ugift Søn Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Maren Christensen 19 Ugift Datter Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Jens Johan Christenen 18 Ugift Søn Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Niels Christensen 14 Ugift Søn Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Jens Lund Christensen 12 Ugift Søn Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Karen Marie Pedersen 21 Ugift I dagleie Skræderpige Humlum sogn, Ringkjøbing a.
Dorthe Marie Jensen 20 Ugift I dagleie Skræderpige Gimsing sogn, Ringkjøbing a.
.

7 FT 1880 - Ringkøbing amt, løbenr. 453.
Ringkøbing, Skodborg, Humlum, , Stokkendahl, en gård, 2, FT-1880, B7867
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Christensen 34 Gift Husfader, Gårdejer Humlum sogn, Ringkøbing amt
Kirsten Jensen 32 Gift Hans hustru Hvidbjerg sogn, Thisted amt
Christen Christensen 78 Enke Mandens fader Humlum sogn, Ringkøbing amt
Christen Christensen 6 Ugift deres barn Gudom sogn, Ringkøbing amt
Ane Christensen 4 Ugift deres barn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Niels Christensen 2 Ugift deres barn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Christiane Cecilie Christensen under 1 år Ugift deres barn Humlum sogn, Ringkøbing amt
Anders Christensen 30 Ugift Mandens broder Humlum sogn, Ringkøbing amt
Ane Kathrine Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Hvidbjerg sogn, Thisted amt
Jens Riis Jacobsen 17 Ugift Tjenestefolk Venø sogn, Ringkøbing amt
.

8 (Arkivalieronline (C490/B/025)), K04-02-A.
Humlum - Copulerede - 1873 - side 114
Nr. 3
Gom: Ungkarl gaardejer Christen Christensen i Stokkendahl, Søn af aftægtsmand Christen Christensen samme sted og født 1. Januar 1846, vaccineret 10. Juli 1854, opholder sig i Stokkendahl
Brud: Pigen Kirsten Nørskov Jensen, datter af møller Jens Christian Poulsen i Barslev Mølle, hun er født 18. juli 1846, vaccineret 14. August 1851 af Gottshalk, opholder sig i Stokkendahl.
Forlovere: Christen Christensen, Poul Jensen
Vielsesdato: 21. November
Forrettet i kirken efter tillysning 20., 21. og 22. søndag efter Trinitatis
.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7-9-2014 med Legacy 8.0 fra Millennia