Thomas Christensen
(Omkr 1702-1772)
Jytte Pedersdatter
(Omkr 1712-1780)
Christen Pedersen
(Omkr 1705-1771)
Edel C. Christensdatter Mørch
(Omkr 1707-1793)
Mads Thomsen
(1750-1821)
Anne Sophie Christensdatter
(1735-1816)
Thomas Madsen
(1776-1811)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ane Kirstine Jensdatter

Thomas Madsen

  • Født: 1776, Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark
  • Dåb: 13-10-1776, Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Danmark
  • Ægteskab: Ane Kirstine Jensdatter den 18-6-1808 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark
  • Død: 1811, Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Mellem Birkild) i en alder af 35 år
  • Begravet: 25-6-1811

  Notater:

Kilde: Dansk slægtsforskning - Fredericia 1975
Thomas Madsen:
er født 1776 i Gudum, og han døde 1811 i Mellem Birkild, Asp sogn, og blev begravet d. 25. juni.
Han blev døbt d. 13. oktober 1776, båret af Kynde Møllers kone, og faddere var nævnte Kynde Møller samt Peder Vesterbierum, Rasmus Lind, Johanne Thomasdatter og Jens Jensens datter i Bjerrum.
Thomas Madsen blev gift d. 18. juni 1808 i Asp med
Ane Kirstine Jensdatter
Forlovere ved vielsen var Niels Christensen og Niels Jørgensen.
Thomas Madsen overtog skøde af 11. oktober 1807 efter sin far gården Mellem Birkild. Hartkornet var 1 td. 7 skp. og købesummen 300 rdlr. foruden aftægt til forældrene.
Efter Thomas Madsens død blev der afholdt skifte. Herom udviser Hjerm-Ginding herreders skifteprotokol 1811-1816:"Aar 1811 den 26. july blev paa Byefogdens Contoir i Holstebroe foretaget Skifte Samling efter ved Døden afgangne Thomas Madsen i Birkild i Overværelse af Vitterlighedsmænd; ved Skiftet mødte Enken Anne Kirstine Jensdatter med tiltagen Laugværge Byefoged Tranberg, samt den afdødes 2de med Enken aulede Sønner, Mads i 3die Aar og Jens Christian, 15 Uger. Deres Formynder og Fødværge Mads Thomsen Birkild; ved Skiftet blev fremlagt den afholdte Vurderings Forretning, dateret Birkild den 18. Juny 1811, i Følge hvilken Gaarden med tillinggende Jorder samt Inde og Udboe er vurderet til den Summa
1700 Rdle.8 Mk.0 Sk.
Forretningen lyder No. 1, Folio 12 -
videre vidste de tilstædeværende ikke
at anmelde, som kunde komme Boen til
Indtægter, som ere1700 Rdle.8 Mk.0 Sk.
Derimod anmeldte Enken, at Boet skyld-
te til Christen Moesgaard i Veirum en
Summa af 600 Rdle. 0 Mk. 0 Sk.
og endvidere adskilligt
smot Gield til Begravel-
ses Omkostninger og Skat-
ter til Beløb af 100 - 8 - 0 -700 - 8 - 0 -
følgelig bliver Boets Beholdning1000 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
derfra gaaer dette Skiftets Bekostning
Skifte Sallario 10 Rdlr 0 Mk. 0 Sk.
Skifte Brevets Beskrivelse 2 Ark á 3 Mk. 1 - 0 - 0 -
til Justitsvæsenets Fond 1 - 2 - 4 -
til Revisions Contoiret 2 - 2 - 0 -
Stemplet Parier til Skiftebrevet 8 - 2 - 10 -
Vitterlighedsmænd 0 - 4 - 0 -
24 Rdlr. 4 Mk. 14 Sk.Enken erklærede, at dette ikke skulle afdrages Indtægts Summen, da hun af sin Lod ville betale samme uden Afkortning for Børnene, ligesom hun og ville betale Lodsedlerne, og de 3 Mk. af hver 10 Rdlr. til Kongens Casse af Børnenes Lod, altsa
a bliver Beholdningen til Deeling ovenafførte Sum, hvoraf Enken er det halve, som er500 Rdlr. 0 Mk.0 Sk.
Den anden halve Deel deeles imellem Børnene
saaledes:
1. Sønnen Mads Thomsen faaer en Broderlod,
som er250 -0 -0 -
2. Sønnen Jens Christian Thomsen en Broder-
lod250 -0 -0 -
til Lodsedler gaaer stemplet Papiir 2 Rdlr.3 Mk.3 Sk.
Bekræftelsen og Beskrivelsen 0 -3 -0 -
til Justitsvæsenets Fond 0 -0 -6 -
til Kongens Casse 3 Mk. af 100 Rdlr. 1 - 1 - 8 -
4 Rdlr. 2 Mk. 1 Sk.
til den anden lodseddet bliver saa at betale 4 - 2 - 1 -Enken med Laugværge og Børnenes Formynder bad, at dette Skifte i Dag maatte vorde sluttet, da de ville holde Skifteforvalterens kraves og skadesløs for alt, hvad deraf i nævnlige Maader kand flyde og følge, ligesom og at være ansvarlig for, at den paa Boet hæftende Gield rigtig bliver betalt. I øvrigt indgik Enken anstændig at opdrage sine Børn, og naar de blive 18 Aar, give dem skikkelige daglige og Søndagsklæder sam en Kiste, hvorimod hun venter at beholde Capitalen indtilde fylder deeres 18 Aar, uden Rente. Formynderen samtykkede heri og erklærede tilligemed Enken, at Pengene skulle blive staaende på 1ste Prioritet i Gaarden til Børnenes sikkerhed, og at hun derfor skulde give lovlig Pandte Bbligation. - Sk
ifteretten fandt intet der kunde hindre Skiftets Slutning, hvorfor det herved sluttedes og Boet overleveredes Enken til frie Raadighed.
Datum ut supra."


Thomas blev gift med Ane Kirstine Jensdatter, datter af Jens Christensen Bach og Kirsten Laursdatter, den 18-6-1808 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark. (Ane Kirstine Jensdatter blev født i 1774 i Vemb, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Ø. Vemb), dåb den 23-1-1774, døde den 9-12-1871 i Asp, Hjerm, Ringkøbing, Danmark, (Mellem Birkild) og blev begravet den 17-12-1871.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7-9-2014 med Legacy 8.0 fra Millennia